Onze ervarig met het vicb{hans]was een toevals treffer,na divers instansies te hebben geraadpleegt{wachten en nog eens wachten,en van het kastje naar de muur te worden gestuurt]hadden we daar geen hoge pet meer vanop,zijn we via een oude schoolvriend van hans bij hem terecht gekomen.en waar we zelf 2jaar mee bezig geweest zijn realliseerde deze man in een week,zijn motivatie en inzet voor de al de betrokkenen zijn enorm. het stappen plan van het te volgen progamma en de toomloze inzet van al de betrokkenen is het voor allen vol te houden.de zorg en zeker de nazorg verstrekt de band tussen jou {familie] en de verslaafde {zoon/dochter],met geld zou dit probleem niet opgelost zijn,maar met instanties zoals het vicb/en de inzet van mensen zoals hans word het leven een stuk draaglijker.