VICB verslavingszorg informatie & coaching - hulp bij verslaving drugs

Nazorg

Nazorg is geen toetje. Het moet onderdeel van de behandeling zijn. Nazorg ( tijdens en bij terugkeer uit behandeling), voor (ex)verslaafde, -familie,- betrokkenen is er ons inziens onvoldoende. ( zie IVO onderzoek van mei 2008, www.ivo.nl) VICB adviseert en begeleid (ex)verslaafde,- partners familie bij de keuze van behandeling en nazorg. Het aanbod van deze zorg wordt vaak gefocust op de (ex)verslaafde alleen. De noodzaak van begeleiding van familie, – en betrokkenen wordt door vele onderschat. Zij zijn in de verslavingsperiode meegegroeid in het gedrag van de verslaafde. Dus voor hen geldt ook begeleiding en coaching. De (ex) verslaafde speelt de hoofdrol in zijn of haar herstel, maar…… de familie, en andere betrokkenen spelen een heel grote bijrol in dat herstel.

Harde woorden zelfs waar, raken nooit hun echo kwijt.