VICB verslavingszorg informatie & coaching - hulp bij verslaving - Den Bosch - opname kliniek

Intake

Na telefonisch overleg wordt er een afspraak gemaakt indien gewenst binnen 24 uur. Dit intake gesprek zal een inventarisatie zijn van de problematiek, om zo een compleet beeld te verkrijgen  van cliënte. Er worden samen met cliënt en familie doelstellingen voor een behandeling geformuleerd. Waarna VICB een stappenplan zal samenstellen.

Onze afkomst en achtergrond heeft zeker een invloed op wie we zijn…….. maar voor we wat zullen worden zijn we zelf verantwoordelijk!