VICB verslavingszorg informatie & coaching - hulp bij verslaving - Den Bosch - ervaringen

Ervaringen

Onderzoeken (zie www.ivo.nl) en eigen ervaringen geven duidelijk aan dat na de behandeling duidelijk een steuntje in de rug noodzakelijk is. Zowel voor de (ex) verslaafde als familie,- en betrokkenen. Want geen nazorg betekent vaak terugval. De wachttijden in de reguliere verslavingszorg voor behandeling en nazorg zijn onacceptabel groot. (3 tot 4 maanden) Na behandeling of het op eigen kracht clean worden, komt het werkelijke leven. In veel gevallen de schulden die zijn gemaakt, (deurwaarders, belastingdienst) werkhervatting, enz, enz, dat zijn de valkuilen van dat moment. Vooral nazorg bevordert het hervinden van zelfvertrouwen. Maar ook het opbouwen van structuur en wegnemen van isolement, je zelf terug vinden, en het vertrouwen in de maatschappij terug vinden.

Als u de knop reacties en ervaringen aanklikt leest u wat de ervaringen zijn geweest met onze cliënten.

Mensen die van je houden doen dat niet steeds op de gewenste manier, zelfs wanneer je zei “ Nu is het genoeg geweest” verplicht het leven je soms om door te gaan!